2019 blev et rigtig godt år for Nordfyns Bank, som landede et resultat på 52,5 mio. kr. før skat.

:: Resultat før skat på 52,5 mio. kr. og 42,6 mio. kr. efter skat
:: Basisindtjeningen udgør 46,6 mio. kr.

Det er et meget tilfredsstillende resultat, som afspejler et meget højt aktivitetsniveau i hele koncernen. Især bolig- og værdipapirområdet har med udgangspunkt i de meget lave renter været omdrejningspunkterne. 2019 vil nok især blive husket for et renteniveau, der i den grad indbød til at få kigget realkreditbelåningen efter i sømmene. Det valgte rekordmange at gøre, og det har haft en mærkbar indflydelse på både aktiviteten og indtjeningen. Men der er som bekendt altid en bagside af medaljen, og mens boligejerne glædede sig, var der mange med overskudslikviditet, der spejdede langt efter afkast på indestående i banken eller kortløbende obligationer. Og endelig har den stigende fokus på bekæmpelse af hvidvask afstedkommet at mange ressourcer har været – og fortsat vil være – afsat til den opgave

Nyt hovedkontor er guld værd
Den 1. juli 2019 tog Nordfyns Bank sit nye hovedkontor på Dannebrogsgade i Odense i brug. For nylig fik banken et synligt bevis på, at hovedkontoret på Dannebrogsgade er guld værd, idet ejendommen blev tildelt guld-certificering for sin bæredygtighed. Men ud over den del, er det nye hovedkontor bestemt også det ventede aktiv for banken. Som arbejdsplads fungerer det uovertruffet og som samlingspunkt for møder og aktiviteter har det også allerede nu vist sin berettigelse.

2020 bliver ikke en gentagelse
Festen på boligmarkedet ebber ud, og derfor vil konverteringsaktiviteten i 2020 ikke komme i nærheden af hvad vi så sidste år. Vi vil koncentrere vores indsatser på at øge vores markedsandele og ikke mindst tage os godt af de mange kunder, vi allerede har. For 2020 forventes et resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør