Periodemeddelelse

Nordfyns Bank fortsætter fremgangen

Resultat før skat for 1. kvartal af 2018 stiger til 29,5 mio. kr.

Resultat for 1. kvartal 2018 i hovedtræk:

• Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter udgør 48,3 mio. kr.
• Udgifterne til personale og administration stiger som budgetteret til 31,5 mio. kr.
• Basisindtjeningen udgør 15,8 mio. kr.
• Nedskrivninger på udlån falder til 0,8 mio. kr.
• Et resultat før skat på 29,5 mio. kr. og 26,6 mio. kr. efter skat

”Resultatet for 1. kvartal af 2018 er meget tilfredsstillende og viser en fortsat solid fremgang i koncernens indtjeningskraft” siger administrerende direktør Holger Bruun. ”Der er rigtig god aktivitet på boligmarkedet i de områder, hvor vi er repræsenteret, og sammenholdt med at vi til stadighed oplever en rigtig god søgning til vores bank, lykkes vi med at udvikle vores toplinje i den rigtige retning.

Koncernens omkostninger stiger som forventet med ca. 6%. Stigningen tager afsæt i øgede omkostninger til IT og i det moderniseringsprogram, som koncernen filialer gennemgår.

Koncernens udlån er uændret i forhold til 31.12.2017. Netto renteindtægterne er således også stort set ufor-andrede, og det er derfor ekstra glædeligt, at der er fremgang på koncernens øvrige forretningsområder.

Koncernens nedskrivninger på udlån er reduceret til 0,8 mio. kr. Koncernens kursreguleringer er positive med 14,6 mio. kr., hvilket kan henføres til en opskrivning af aktiebeholdninger i BI Holding A/S og Value Invest Asset Management.

Kapitalprocenten er opgjort til 13,7%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,1%


Holger Bruun
Adm. direktør