Marts 2020

Hjælp til dansk erhvervsliv

Nordfyns Bank er som lokalbank meget opmærksom på vores kunders situation – ikke mindst i forbindelse med den skærpede situation, som corona-epidemien har udløst. Det er vores opfordring, at vores kunder, som direkte eller indirekte er ramt af situationen kontakter os, så vi kan få lagt en plan for, hvordan der sikres likviditet hen over den kommende periode. Vi kan hjælpe med:

De statslige hjælpepakker er også højaktuelle, og det er af yderste vigtighed, at man sikre at få del i kompensationerne, hvis man er berettiget til det. Overordnet er er tale om tre pakker:

  1. Hjælp til SMV med under 50 ansatte – i første omgang til de udsatte brancher – på 70 % garanti for likviditet i bankerne, hvis omsætningen er halveret. Pakken omfatter også kompensationen til lønudgifter for de virksomheder, der sender medarbejdere hjem uden at fyre dem.
  2. Hjælp til små virksomheder, herunder selvstændige enkeltmandsvirksomheder, hvor der kompenseres med 75 % af omsætningstabet, hvis det overstiger 30 %.
  3. Hjælp til SMV  i udsatte brancher, hvor der kompenseres 25-80 % af omsætningstabet, hvis det overstiger 40 %.

Alt omkring de vedtagne hjælpepakker og initiativer fra staten i øvrigt, herunder mulighed for udskydelse af betaling af A-skat m.v., er beskrevet på virksomhedsguiden

Endnu engang – kontakt din rådgiver i Nordfyns Bank så hurtigt som muligt.