Stor fremgang i Nordfyns Bank i Q1-2017

:: Resultat før skat for 1. kvartal af 2017 stiger med 64% til 18,7 mio. kr.
:: Forventningerne til det samlede resultat for 2017 opjusteres

Resultat for 1. kvartal 2017 i hovedtræk:

Der er tale om en markant fremgang i Nordfyns Bank resultat for 1. kvartal 2017 sammenlignet med den tilsvarende periode af 2016. ”Vi er meget tilfredse med den start vi har fået på 2017” siger administrerende direktør Holger Bruun. ”Resultat afspejler fremgang på alle driftsområder, og det er særdeles glædeligt. Vores investeringer i flere ressourcer begynder at give et godt afkast, og vi registrerer øget forretningsomfang med bestående og forretninger med de mange nye kunder, der hver dag finder vej til vores bank”

Tilgangen af nye kunder er stor. Det glædelige er, at det er tilfældet i såvel bankens ældre filialer som i de forholdsvis nyetablerede. ”Vores forretningsmodel, som i høj grad bygger på nærvær, engagement og kompetence falder i kundernes smag. Sammenholdt med vores tilgængelighed er det de parametre, vi tillægger allerstørst betydning” siger Holger Bruun.

Koncernen fastholder en positiv udlånsudvikling. I forhold til samme tidspunkt sidste år er stigningen på 8,3%. Netto renteindtægterne udviser dog kun en marginal stigning, hvilket med al tydelig illustrerer nødvendigheden af at have fokus rettet mod andre forretningsområder end udlån.

Koncernens nedskrivninger på udlån er reduceret til 2,2 mio. kr. Koncernens kursreguleringer er positive med 4,2 mio. kr.

Kapitalprocenten er opgjort til 15,3%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,9%


Holger Bruun
Administrerende direktør