2016 blev et rekordår for Nordfyns Bank, og aktionærerne kan glæde sig over både udbytte og en styrket bank.

– 45,1 mio. kr. i overskud før skat
– 15% i udbytte til aktionærerne
– 13,8% i egenkapitalforrentning før skat

Resultatet for 2016 er skabt med udgangspunkt i en styrket toplinje, der giver plads til både udbytte, konsolidering
og en fortsat ekspansiv strategi, med investering i fremtiden. Basisindtjeningen blev på 45,1 mio. kr. og dermed i den høje ende af de udmeldte forventninger.

Vækst og mange nye kunder
Nordfyns Bank har i 2016 oplevet en tilfredsstillende vækst, der dels kommer til udtryk ved stigende udlån og
dels ved øgede indtægter fra øvrige forretninger med både nuværende og nye kunder. Udlånene stiger med 12%. Sammensætningen af udlån er kendetegnet ved en ligelig fordeling mellem udlån til private og erhverv.
Hertil kommer at Nordfyns Bank ikke er har overvægt i udlån til specifikke brancher.

Også i 2016 har Nordfyns Bank kunnet byde mange nye kunder velkommen. De tilbagemeldinger vi får fra
kunderne er, at de vægter tilgængeligheden meget højt, og det falder rigtig godt i tråd med vores kerneværdier, som er nærvær, engagement og kompetence. Nordfyns Bank har i 2016 spurgt en række tilfældigt udvalgte kunder om deres oplevelse med banken på forskellige områder. Tilbagemeldingerne bekræfter banken i den retning vi bevæger os, og i de værdier vi vægter højt. Samtidig falder det helt i tråd med tilbagemeldingerne fra de nye kunder.

Solide kunder
Et af de punkter der typisk har bevågenhed i bankens regnskab er nedskrivninger på udlån. På det område fastholdes et tilfredsstillende niveau på 12 mio. kr. Det svarer til 0,5% af udlån og garantier. Den tiltagende samfundsøkonomiske vækst og faldende arbejdsløshed er en medvirkende årsag til det.

Aktionærerne tilgodeses
Aktionærerne kan også i år imødese et udbytte på 15%. Aktionærerne kan også notere en stigende aktiekurs. Som noget helt nyt inviteres aktionærerne til aktionærmøder. Med den fornyelse imødekommes et udpræget ønske om at adskille den ordinære generalforsamling og den mere sociale del af sammenkomsten med aktionærerne. Det har hidtil foregået på en og samme tid.

For 2017 forventes et basisresultat i niveauet 35-45 mio. kr.


Holger Bruun
Administrerende direktør