Negative renter – hvorfor nu det?

Det kan være svært at forstå, at man skal betale for at have penge stående i en bank, men det er den situation, som vi er havnet i efter en lang periode med konstant faldende renter. Dels sparer folk generelt mere op end de låner i øjeblikket og dels har Nationalbanken ladet renten falde så meget for at undgå spekulation mod den danske krone. Det er på den ene side en stor ulempe for dem, der har sparret op på en kontantkonto i en bank. På den anden side, har boligejerne haft adgang til ultra lave renter gennem en lang periode. Det har de til gengæld været glade for.

Som bank indsætter vi vores penge hos Nationalbanken, og der betaler vi en negativ rente, som afspejler den rentesats, som Nationalbanken har fastsat. Vi kunne selvfølgelig også købe nogle obligationer, men skal vi købe nogle, hvor vi kan realisere dem hurtigt – ligesom kunderne kan hæve deres penge hos os fra dag til dag – er renten på de obligationer også negativ. “Pest eller kolera” kan man godt sige.

Vi har gennem flere år forsøgt at friholde vores kunder fra at betale negative renter, men med udsigten til et lavrentemiljø i en rum tid endnu, er det ikke holdbart. Vi kan med andre ord ikke sælge vores varer til under kostpris. Det kan ingen virksomheder i længden.

For de fleste privatkunder er der indført en bundgrænse, så man fortsat kan have et beløb stående uden at det reelt koster noget. Har man ikke har sin NEM-konto og øvrige bankforretninger i Nordfyns Bank, så er der ingen bundgrænse. Det synes vi er en fair løsning ud fra devisen “noget for noget”

Unge under 18 år er som hovedregel friholdt for negativ rente. Rentesatsen er variabel og fremgår af vores rente- og prisoversigt.

Sådan påvirker negative renter dig og din økonomi:

Privatkunder med NEM-konto i
Nordfyns Bank
  • du betaler ikke negative indlånsrenter på dine almindelige konti, så længe indestående ikke overstiger 250.000 kr.
  • du betaler ikke negative indlånsrenter på prioritetskreditter (op til restgælden på det tilhørende lån)
  • du betaler ikke negative indlånsrenter på børneopsparing og børnebørnskonto
  • du betaler negative indlånsrenter på pensionsopsparinger af det beløb, der ikke er investeret
Privatkunder uden NEM-konto i
Nordfyns Bank
  • du betaler negative indlånsrenter på alle konti uanset hvor stort dit indestående er *
  • du betaler negative indlånsrenter på pensionsopsparinger af det beløb, der ikke er investeret
  • du betaler ikke negative indlånsrenter på prioritetskreditter (op til restgælden på det tilhørende lån)
  • du betaler ikke negative indlånsrenter på børneopsparing og børnebørnskonto
Erhvervs- og foreningskunder med CVR-nr.
  • du betaler negative indlånsrenter på alle konti uanset hvor stort dit indestående er.
Vores anbefaling til dig

Hvis du er privatkunde med NEM-konto i Nordfyns Bank og har mere end 250.000 kr. stående på dine almindelige indlånskonti og/eller har du kontant indestående på din pensionsopsparing, opfordrer vi dig til at tage et møde med en af vores investeringsrådgivere. Der findes gode alternativer til at have mange penge stående på en indlånskonto. Inflationen risikerer at udhule værdien af din opsparing. Kontakt din rådgiver, som sikrer, at der bliver aftalt et møde.

Hvis du er privatkunde uden NEM-konto i Nordfyns Bank  opfordrer vi dig til at tage et møde med en af vores rådgivere. Vi vil gerne give dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde dig.

Hvis du er erhvervskunde i Nordfyns Bank og har varigt likviditetsmæssigt overskud, opfordrer vi dig til at tage et møde med en af vores investeringsrådgivere. Kontakt din rådgiver, som sikrer, at der bliver aftalt et møde.

Kontakt din lokale rådgiver her, og du er godt i gang med at få et godt overblik over økonomien.