fbpx

bank@nordfynsbank.dk

+45 5948 9300

Daglig økonomi

Børneopsparing

Giv dine børne en god start på voksenlivet med en opsparing. Det kan være en stor hjælp, når dit barn skal flytte hjemmefra, starte på nyt studie, tage kørekort og lignende.

Selvom renten på børneopsparing meget lav i disse år, har du stadigvæk en mulighed for at få børneopsparingen til at vokse lidt mere. Dit indestående på en børneopsparing kan investeres på flere forskellige måder. Du kan vælge imellem:

  • En kontant forrentning hvor afkastet følger markedsrenten.
  • En puljeinvestering hvor din investering spredes over flere værdipapirer
  • Individuelt depot, hvor du selv bestemmer, hvilke værdipapirer der investeres i.

Det er dig, som indskyder, der vælger, om og hvordan pengene skal investeres.

Fakta om børneopsparing

> Der kan oprettes én konto pr. barn
> Maksimalt årligt beløb er 6.000 kr.
> Det samlede indskud kan ikke overstige 72.000 kr.
> Kontoen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år.
> Kontoen skal hæves senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.